fouladyazdfcbanner

دعوای خون برادر بر سر ارث پدری


آفتاب نیوز :

شروین جوانی است که با برادرش بر سر ارث دعوا کرده و یکی از انگشتانش را قطع کرده است.

این متهم دلیل این موضوع و زندگی شخصی خود را به سایت جنایی توضیح داد:

چرا انگشت برادرت را قطع کردی؟

شرکت کردیم. عصبانی شدم و زدمش. فقط می خواستم بزنمش، قصد قطع انگشتش را نداشتم.

* چرا شرکت کردی؟

به خاطر میراث پدرم. برادرم ارث پدرم را به من نداد.

* چرا نداد؟

گفت چون پسر بزرگتر است از ما سهم بیشتری دارد. زمانی که پدرم زنده بود، بارها او را اذیت می کرد و می گفت که اموالش را به نامش منتقل کن.

*چرا شکایت نکردید؟

من شکایت کردم اما فایده ای نداشت و او مدام سنگ پرتاب کرد. ما خیلی وقته پرونده داریم.

* آیا می دانید باید دیه بدهید؟

قصد آزارش را نداشتم من پولی برای پرداخت ندارم. اموال من ارث پدرم است که برادرم نمی دهد.

*شغل شما چیست؟

من یک کارگر هستم

پدرت چه وصیتی برایت گذاشت؟

خانه ای داشت که در آن مغازه هم باز کرده بود و در آنجا کار می کرد. برادرم هم خانه و هم مغازه را گرفت.

حالا که در زندان هستید، زن و فرزندتان کجا هستند؟

خانه پدرشوهرم هستند. چون در زندان هستم و نمی توانم برای پرداخت اجاره بها کار کنم.

مادرت دخالت نمیکنه؟

برادرم مادرم را بخشید. او می گوید از آنجایی که او از مادر ما مراقبت می کند، هیچکس حق مطالبه ارث از او را ندارد.

*می توانید رضایت برادرتان را بگیرید؟

او فقط به من مربوط نیست. تا ارث ندهد، مصالحه ای وجود ندارد.

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما