اخبار لیگ

اخبار پیرامون رقابت های لیگ دسته یک کشور

اخبار باشگاه

اخبار پیرامون فعالیت های فرهنگی و و رزشی باشگاه فولاد

شماره 9 : حسین رحیمی - هافبک مهاجم
شماره 14 : میثم آقا بابایی - مدافع
شماره 40 : سپهر میر محمد صادق - هافبک مهاجم
شماره 15 : سید احمد حیات منش - مدافع
شماره 19: سجاد مشکوه - هافبک مهاجم
شماره 20 : بابا محمدی - مهاجم
شماره 28 : محمود نجفی - هافبک مهاجم
شماره 21 : رضا حیدری - دروازه بان
شماره 35 : علی رحمتی - مدافع
شماره 23 : سید جواد شفیعی پور - مهاجم
شماره 18 : محمد کریمی - مهاجم
شماره 30 : میکائیل ایمن تراج - دروازه بان
شماره 10 : محسن زارع زاده - مهاجم
شماره 1 : ایمان نخودساز - دروازه بان
شماره 17 : حمید رضا قادریان - هافبک مدافع
کمک مربی : سید فرهاد فاطمی
شماره : احمد نوراللهی - هافبک مدافع
شماره : احمد کیا - هافبک مهاجم
مربی دروازه بان : رضا شیردل
سرپرست : محمد انواری
شماره 4 : سید هادی موسوی - مدافع
شماره
شماره : نعمت ا... بخشی
شماره
شماره
شماره
مجید باقری نیا - سرمربی

برنامه مسابقات

برنامه مسابقات درحال برگزاری