اخبار لیگ

اخبار پیرامون رقابت های لیگ دسته یک کشور

اخبار باشگاه

اخبار پیرامون فعالیت های فرهنگی و و رزشی باشگاه فولاد

شماره 9 : حسین رحیمی - هافبک مهاجم
شماره 19: سجاد مشکوه - هافبک مهاجم
شماره 20 : بابا محمدی - مهاجم
شماره 35 : علی رحمتی - مدافع
شماره 23 : سید جواد شفیعی پور - مهاجم
شماره 30 : میکائیل ایمن تراج - دروازه بان
شماره 10 : محسن زارع زاده - مهاجم
شماره 17 : حمید رضا قادریان - هافبک مدافع
کمک مربی : سید فرهاد فاطمی
مربی دروازه بان : رضا شیردل
سرپرست : محمد انواری
شماره : نعمت ا... بخشی

برنامه مسابقات

برنامه مسابقات درحال برگزاری